Support Online
 
 
 
 

DỊCH VỤ


| - Điều Trị Các Bệnh Tâm Thần Sau

1. Cai Nghiện Ma Túy Đá, Ngáo Đá

2. Cai Nghiện Bóng Cười

3. Điều Trị Các Rối Loạn Tâm Thần

||- Cậm Lâm Sàng

1. Điện não đồ

2. Lưu huyết não

3. Các test tâm lý phục vụ cho chẩn đoán bệnh

4. Khám và tư vấn các bệnh lý Tâm thần

5. Dịch vụ đưa đón vận chuyển người bệnh, khám bệnh tại nhà khi có yêu cầu

 

 

Điện não vi tính

Điện não vi tính

 

Lưu huyết não

Lưu huyết não

 

Liên hệ: ThS.Bs Đinh Hữu Uân 0913511475