Tâm Lý Trị Liệu


Tâm Lý Trị Liệu

 

 

KHÁI NIỆM

Tâm lý trị liệu (Psychotherapy) là môn học được xây dựng và phát triển dựa theo nguồn kiến thức của các môn tâm lý học lâm sàng, khoa học về tâm lý tâm thần khoa sinh hóa cơ thể học, các môn khoa học về nhân văn và xã hộivà cả những ý tưởng nền tảng tìm thấy trong các phạm trù triết học và tôn giáo. Tâm lý trị liệu dù là một lĩnh vực học thuật không có mức giới hạn trên cả hai phương diện lý thuyết và thực hành, nhưng những mục tiêu của nó đặt ra lại thật là to lớn và lý tưởng, đó là phải thấu hiểu được bản chất của con người và giúp cho con người có được một đời sống tinh thần lành mạnh và an bình

Trong phạm vi y học, tâm lý trị liệu thường được phối hợp với dược lý trị liệu để chữa trị cho những triệu chứng rối loạn tâm lý tâm thần. Nhưng tâm lý trị liệu còn đảm đương những công việc mà ngoài nó ra không có ngành nghề nào khác có thể thích hợp hơn; đó là hỗ trợ và giúp đỡ một cách hữu hiệu cho những cá nhân đang gặp khó khăn, khủng hoảng, rắc rối trong các mỗi quan hệ giữa con người với con người Những cá nhân bị rối loạn về nhận thức, cảm xúc và ứng xử do tác động của nghịch cảnh và điều kiện không  thuận lợi trong quá trình sống.