Support Online
 
 
 

Chương Trình Khám Bệnh Từ Xa


Chương Trình Khám Bệnh Từ Xa

 

 Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh và tư vấn sức khỏe tâm thần từ xa cho khách hàng, chương trình khám bệnh từ xa qua phần mền khám bệnh online của phòng khám Bs Uân đang được xây dựng và sẽ đưa vào hoạt động trong thời gian gần nhất!

Liên hệ ThS.Bs Đinh Hữu Uân 0913511575