Support Online
 
 
 

Chương Trình Khám Bệnh Từ Xa


Chương Trình Khám Bệnh Từ Xa

 

 Hướng dẫn khám bệnh Online 

1. Phải có điện thoại Smartphone và kết nối mạng internet

2. Tải phần mềm và cài đặt trên điện thoại:

- Đối với hệ điều hành IOS (tải Trans Japan)

- Đối với hệ điều hành ANDROID (tải Trans)

3. Đăng nhập: Đăng nhập vào Trans

Chọn mục: Vào tự do

- Mục Trans ID: Đăng nhập mã bên phòng khám cung cấp

-Mục tên của bạn: Ghi đầy đủ họ tên khách hàng khám bệnh

 

Điền đầy đủ thông tin phía trên, khách hàng bấm vào mục "Đưa tôi vào phòng" để đăng nhập vào phòng khám bệnh online của Bác sĩ Uân

Liên hệ ThS.Bs Đinh Hữu Uân 0913511575